<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Võ Tánh

Danh tướng đời Gia Long, quê huyện Phước An, tỉnh Biên Hoà nay thuộc tỉnh Đồng Nai, sau dời về huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi anh ông là Võ Nhàn bị hại vì vụ binh Đông Sơn báo thù cho Đỗ Thanh Nhân, ông bỏ trốn. Đến năm 1785, Tây Sơn vào Gia Định, Nguyễn Ánh (Nguyễn Phúc Ánh) chạy ra Phú Quốc, ông lại ra mặt dấy binh ở Phù Viên (Vườn Trầu tức vùng Hóc Môn, Bà Điểm), sau dời xuống Định Tường, giữ gò Khổng Tước (tức Gò Công). Ông tự xưng Tổng nhung, chia binh làm 5 đạo gọi là đạo “Kiến Hoà” (Vì Gò Công xưa thuộc huyện Kiến Hòa, sau đổi là Tân Hòa).

Tây Sơn Nguyễn Nhạc sai tướng là Ngụy Nguyên, đánh Gò Công, ông giết chết Ngụy Nguyên, oai danh lừng lẫy từ đấy, được xưng tụng là một trong “Gia Định tam hùng” (Đỗ Thanh Nhân, Châu Văn Tiếp, Võ Tánh).

Năm Đinh Mùi (1787), Nguyễn Ánh sai Nguyễn Đức Xuyên, Trương Phúc Giáo triệu thỉnh ông. Năm sau (1788), ông đem đạo quân bản bộ và các thuộc hạ Võ Văn Lương, Trần Văn Tín, Mặc Văn Tô, Nguyễn Văn Hiếu theo Nguyễn Ánh tại Hồi Oa (Nước Xoáy - Sa Đéc), được phong làm Khâm sai Tổng nhung, dinh Tiền phong; sau đó được Nguyễn vương gả em cho là Ngọc Dụ Công chúa. Do nhiều công trận, năm Ất Mão (1795), ông thăng Khâm sai Chưởng hậu quân; Bình Tây tham thặng đại tướng quân, tước Quận Công.

Năm Canh Thân (1800,) ông trấn thủ thành Quy Nhơn (sau đổi là Bình Định), bị thượng tướng Tây Sơn Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng vây ngặt. Ông cố sức cầm chân quân Tây Sơn để Nguyễn Ánh thừa thế ra đánh Phú Xuân theo chước “đổi gạch lấy vàng”. Rồi liệu thế không cầm cự được nữa, Hiệp trấn Ngô Tùng Châu uống thuốc độc chết, ông tự thiêu nơi lầu Bát giác, cùng chết theo ông có tùy tướng Nguyễn Tấn Huyên. Không lâu sau, Nguyễn Ánh cùng Lê Văn Duyệt và Võ Di Nguy đem quân ra đánh Tây Sơn tại trận Thị Nại.

Hài cốt ông được vua Gia Long sai Đinh Công Khiêm và Tôn Thất Bình đưa vào Gia Định chôn cất. Lăng và đền thờ ông trên đường Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Ở Gò Công (Tiền Giang) cũng có miếu thờ ông.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt