<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Bùi Đức

Danh thần Bùi đức đời Minh Mạng (1820-1841), tự Tăng Huy, không rõ năm sinh, quê ở huyện Hoà Đa, tỉnh Bình Thuận.

Năm Kỷ Mão (1819), ông đỗ cử nhân; đến năm Ất Mùi (1835) được bổ làm Bố chánh Cao Bằng. Tỉnh thành bị Nông Văn Vân xua quân bao vây, ông cùng Án sát Phạm Đình Trạc và lãnh binh Phạm Văn Lưu bỏ chạy về đồn Nông Lãnh ở Lạng Sơn, cố giữ để đợi quân cứu viện.

Suốt 32 ngày bị bao vây, không được tiếp cứu gì, ông cùng với Phạm Đình Trạc, Phạm Văn Lưu đều tử tiết, được vua Minh Mạng truy tặng là Tham Tri và được dựng đền thờ ở làng Gia Cung, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, gọi là đền Tam Trung.

Danh sĩ Hà Tôn Quyền có thơ điếu ông:

Đã hết sức không nổi.

Thì liều một thác thôi!

Ba trung thành nhớ mặt.

Một chết tiếng thơm đời.

Gây biến ai mang tội?

Ban danh ấy tự trời,

Kìa nay công luận đó;

Hương khói ngát bên đồi.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt