<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Bạch Doãn Triều

Bạch Doãn Triều, danh thần thời Gia Long. Quê ông ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Năm Mậu Tý (1768), ông đỗ giải nguyên, được bổ làm Tri huyện Đồng Xuân trong thời Định vương Nguyễn Phúc Thuần. Đến khi Tây Sơn dấy lên, ông chạy vào Gia Định, theo giúp Nguyễn Phúc Ánh, chống lại Tây Sơn.

Khoảng năm Nhâm Dần (1782), Tây Sơn tiến công mạnh, Nguyễn Phúc Ánh chạy sang Xiêm (Thái Lan), ông bị bệnh và mất tại Gia Định


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt