<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Loài cinctum

Capillipedium cinctum A. Camus - Cỏ chân lông, Mao cước đai.

Cỏ sống lâu năm. Thân mảnh cao 40 - 80cm, thẳng đứng, đốt thân có lông. Lá hình dải, thẳng đứng, gốc lá hơi hẹp; bẹ lá hẹp, nhẵn, lưỡi bẹ ngắn, nhụt, có lông.

Cụm hoa là chùy kép, phân nhánh nhiều, dài 15cm và có 3 - 8 đốt. Bông chét không cuống thì lưỡng tính, dẹt, hình dải thuôn. Hoa ở dưới có mày hoa ngắn hơn. Hoa ở trên có mày hoa hẹp, hơi dày. Bông chét có cuống thì là bông đực.

Loài phân bố ở Đông Á, Malaixia, Ôxtrâylia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Ở nước ta cây mọc khá phổ biến ở các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Ninh Bình.

Cây mọc rải rác ở các đồi thấp ven đường, ven ruộng trong các savan cỏ xen cây bụi thấp miền trung du.

Ra hoa vào mùa đông.

Được dùng làm cỏ chăn nuôi khá tốt.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt