<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Ngày thể thao Việt Nam

Ngày 29.1.1991, Hội đồng Bộ trưởng (nay là chính phủ) đã ban hành Quyết định số 25/CT về việc lấy ngày 27.3 hằng năm làm Ngày Thể thao Việt Nam.

 

Ngày 30.0.1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành sắc lệnh số 14 (văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên của Chính phủ, khai sinh nền thể dục thể thao của Việt Nam), thành lập một cơ quan thể dục thể thao Trung ương trong Bộ Thanh niên. Nhiệm vụ hàng đầu của cơ quan này là liên lạc mật thiết với Bộ Y tế và Bộ Giáo dục để "nghiên cứu phương pháp và thực hành thể dục trong toàn quốc". Sắc lệnh này cũng nêu rõ "Vấn đề thể dục rất cần thiết để tăng bổ sức khoẻ quốc dân và cải tạo nòi giống Việt Nam".

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc rèn luyện sức khoẻ. Ảnh: TTXVN.

Tại kỳ họp Quốc hội đầu tiên vào ngày 2.3.1946, do Chính phủ cải tổ không còn Bộ Thanh niên nên Chủ tịch Hồ Chí Minh ký tiếp sắc lệnh số 38 (ngày 27.03.1946), thành lập Nha Thanh niên và Thể dục trong Bộ Quốc gia Giáo dục với 2 cơ quan là Phòng Thanh niên Trung ương và Phòng thể dục Trung ương.

Cùng ngày, trên các báo Cứu Quốc, Việt Nam khỏe và nhiều tờ báo khác đăng lời "Hồ Chủ tịch hô hào đồng bào tập thể dục: Sức khỏe và thể dục" phát động phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong toàn dân. Vì thế ngày 27.3 đã được chính phủ quyết định chọn làm ngày truyền thống của ngành Thể thao Việt Nam.

Tháng 3.1946, Nha thể dục Trung ương đã triển khai phong trào "Khoẻ vì nước" nhằm tạo nền tảng, phổ cập thể dục thể thao (TDTT) trong quần chúng, phong trào này chính là bước khởi đầu cho phong trào TDTT quần chúng hiện nay.

Tham khảo

Lịch sử thể thao Việt Nam qua các thời kỳ – Website TDTT ngày  12.9.2005.

Kỷ niệm 55 năm Ngày Thành lập ngành thể dục thể thao Việt Nam – Báo Lao Động ngày  27.3.2001.

Ngày Thể thao Việt Nam 27-3 – Báo Hải Phòng ngày  27.3.2001.

“Bác Hồ với thể dục thể thao Việt Nam” Một cuốn sách quý – Báo Sài Gòn giải phóng ngày  19.5.2005.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt