<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Bảo tàng Đặc công

Bảo tàng Đặc công hiện toạ lạc tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Lịch sử
 

Bảo tàng Đặc công được thành lập ngày 22/12/1977. Đây là một trong những bảo tàng nằm trong hệ thống Bảo tàng Quân sự Việt Nam. Bảo tàng trực thuộc Cục Chính trị Binh chủng Đặc công.

Ngày 16/03/2000, Bảo tàng đã khánh thành toà nhà trưng bày mới. Tại đây, nhiều hiện vật trưng bày đã được thiết kế mới, làm nổi bật những chiến công cũng như vị trí của bộ đội đặc công trong hệ thống binh chủng của Việt Nam.

Bảo tàng thuộc loại hình lịch sử quân sự có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, trưng bày, tuyên truyền, giới thiệu các tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Thông tin, binh chủng đặc công.

Trưng bày
 

Bảo tàng có 4 phòng trưng bày với 4 nội dung:

- Phòng khánh tiết: Trưng bày những hình ảnh, hiện vật phản ánh nguồn gốc cách đánh đặc công, lịch sử hình thành và phát triển của bộ đội đặc công

- Bộ đội đặc công (1967 - 1975): Giới thiệu quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của bộ đội đặc công, những trận đánh, đơn vị, cá nhân tiêu biểu của bộ đội đặc công trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

- Trưng bày chuyên đề: Đặc công bộ, Đặc công nước, Đặc công biệt động, Bộ đội đặc công thực hiện nhiệm vụ quốc tế, Bộ đội đặc công trong chiến dịch Hồ Chí Minh.

- Bộ đội đặc công trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 - nay): Tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam, Công tác huấn luyện đào tạo, Những hoạt động khác của binh chủng.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt