<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Ấp xưa Chánh Bình

Trong gia đoạn 1945-1954 là ấp của xã Chánh Hưng, quận Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn. Nay thuộc quận 8 thành phố Hồ Chí Minh.

Xã do chính quyền cách mạng lập năm 1950 bằng cách sát nhập hai xã Chánh Hưng và Bình Đăng. Nay thuộc quận 8 thành phố Hồ Chí Minh.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt