<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chi Cenchrus

CENCHRUS L., họ Lúa - Poaceae [Từ chữ Hy Lạp kenchros: tên của cây cỏ kê] - Cước, Cỏ cong.

Cỏ mọc hằng năm hay sống dai, có khi khá cao. Lá phẳng, mỏng, hoặc ngắn, cứng và cong tròn. Cụm hoa, bông chét xếp thành bông đơn hay thành chùm ở ngọn; bao chung không cuống hay có cuống, hình trứng hay hình cầu, gồm những tơ xếp nhiều dãy, các cái trong phẳng, cứng và dính ở gốc. Bông chét hẹp, không có râu, xếp 1 hoặc 2 - 3 cái trong một bao chung nhỏ, có đốt dưới bông chét và cùng rụng với nó, với 1 hoa lưỡng tính, có khi 2 hoa; mày 1 nhỏ, mày 2 hơi ngắn hơn bông chét. Hoa dưới trung tính hoặc có khi là hoa đực; mày nhỏ 1 và 2 có khi có. Nhị 3. Hoa trên lưỡng tính có mày nhỏ 1 rất ngắn, dai hơn nhưng dày. Nhị 3. Bầu có vòi nhụy có khi hơi hàn liền; đầu nhụy có mào lông. Quả thóc thuôn, khá cứng, nằm thụt vào trong nhưng không dính với các mày nhỏ hóa cứng.

Gồm 22 loài ở các vùng nóng và khô của châu Mỹ, châu Phi, Ấn Độ, Ôxtrâylia. Ở nước ta có 2 loài mà 1 loài thường dùng:

Cenchrus brownii


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt