<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Xã Chăn Nưa

Chăn Nưa xã lỵ huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Xã có diện tích 16.600 ha và 5.748 người.  Về địa giới hành chính: Đông giáp xã Làng Mô; Tây giáp xã Pú Đao; Nam giáp tỉnh Điện Biên; Bắc giáp xã Xà Dề Phìn.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt