<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chi Cissus

CISSUS L., họ Nho - Vitaceae [Từ chữ Hy Lạp kissos: dây thường xuân; liên hệ đến sự giống nhau trong dạng sống] - Dây chìa vôi.

Cây bụi leo, có tua cuốn đối diện với lá. Lá đơn, thường có răng, có khi chia thùy; lá kèm 2, nhỏ. Cụm hoa có cuống, thành tán hay ngù, đối diện với lá; hoa có cuống. Đài hình đấu. Cánh hoa 4, xếp van, tách ra ở đỉnh khi hoa nở. Nhị 4, đối diện với cánh hoa, đính xung quanh đĩa; bao phấn hướng trong. Đĩa mật nguyên, lượn sóng hay chia thùy. Bầu dính suốt chiều cao với đĩa mật; 2 ô, 2 noãn cong; vòi dạng cột; đầu nhụy ít rõ. Quả mọng hơi nạc; hạt độc nhất, có 2 hố nhỏ ở gốc.

Gồm tới 350 loài phân bố ở các vùng nhiệt đới và vùng nóng. Ở nước ta có 14 loài mà nhiều loài được sử dụng. Hiện có nội dung của 9 loài :

Cissus assamica

Cissus astrotricha

Cissus hastata

Cissus hexangularis

Cissus javana

Cissus modeccoides

Cissus quadrangularis

Cissus repens

Cissus subtetragona


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt