<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Cồn Chim

Cồn trên sông Cổ Chiên, thuộc ấp Thông Lưu, xã Hoà Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Cồn có diện tích 63 ha với khoảng 62 hộ dân sinh sống. Nông dân cồn Chim chủ yếu trồng lúa và nuôi thủy sản theo mô hình 1 vụ lúa + 1 vụ tôm (hoặc cua biển). Đời sống vật chất của người dân tương đối ổn định. Tuy nhiên, đời sống tinh thần còn nhiều hạn chế. Việc học tập của con em các hộ dân từ trước đến nay luôn gặp nhiều khó khăn, không có điểm trường học, không có điện thắp sáng. Các em phải đi học gởi ở nhiều nơi.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt