<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di tích Đồn Chí Hoà

Đồn do Nguyễn Tri Phương xây dựng phía tây thành Gia Định, nay thuộc quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, để chống quân Pháp, có 12.000 quân, 150 đại bác và 2 chiến lũy dài 16km, từ thành Chí Hoà đến Bà Quẹo, bị Pháp chiếm ngày 25/2/1861. Ngày 24/2/1861, diễn ra trận phòng ngự của quân triều Nguyễn chống lại cuộc tiến công của liên quân Pháp - Tây Ban Nha tại đồn Chí Hoà trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhà Nguyễn (1858-1884).


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt