<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Chí Tiên

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1990, tại xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Hiện vật là 5 lưỡi cuốc đá nằm ở độ sâu 0,50m; cuốc đá dài từ 10,5 – 19,5cm; rộng 6,7 và 9,5cm; dày 1,3 và 1,6cm.  Di chỉ có niên đại thuộc hậu kỳ đá mới.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt