<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chùa Quảng Tế Phật Đường

Ngôi chùa ở phường Bình San, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, dân địa phương quen gọi là chùa Phật Đường. Chùa thuộc hệ phái Minh Sư, được dựng năm 1914 bằng cây lá đơn sơ, trên khu đất do một người trong hệ phái là sư thái Mai Thị Đồ (pháp danh Mai Kim Lan) đứng tên mua. Sau khi chùa được dựng xong, thầy tổ của hệ phái Minh Sư tại Việt Nam là Đức lão thái Nguyễn Đạo Cơ (thế danh Nguyễn Giác Nguyên) đã chỉ định một vài tu sĩ tại Cần Thơ về hành đạo tại chùa.

Năm 1937, cư sĩ Trần Xuân Hoà (thế danh Trần Văn Tiền) về trụ trì chùa Phật Đường, ngài đã cho xây dựng lại ngôi tam bảo bằng gạch ngói kiên cố và cùng hành đạo với các cư sĩ: Mỹ Hương (thế danh Nguyễn Thị Thu), cô Bảy và cô Tám. Trong thời gian trụ trì chùa Phật Đường, ngoài hoạt động Phập sự, cư sĩ Xuân Hoà còn làm thuốc tể trị bệnh, thuốc rượu thiên thời và nấu dầu gió phát cho dân nghèo. Năm 1962, ngài qua đời và mộ phần được tôn tạo tại Hà Tiên.

Từ năm 1962 đến 1968, trụ trì chùa Phật Đường là cư sĩ Trần Vận Hưng. Dân địa phương quen gọi là ông Sáu Thợ Mộc. Đến năm 1968, Đức tổ Vương Đạo Thâm đã cử hai cư sĩ là ông Sáu Trùng (pháp danh Nguyễn Vận Thành) và bà Thái Bảy Trần Ngọc Liên đến trụ trì chùa. Sau đó, chùa lập ra Ban hộ trì gồm các vị Trần Văn Hương (Trưởng ban), Phan Thị Triệu (Phó ban), Phạm Đình Khương, Phạm Thị Thìn và Trần Mỹ Hương là các Ủy viên. Cùng trông lo việc Phật sự còn có cô Tư Thọ (pháp danh Trần Nghiêm Kỉnh).

Đến năm 1978, do tuổi già, sức yếu, bà Thái Bảy về quê an dưỡng tại Vĩnh Long. Năm 1989, cô Tư Thọ qua đời, bà Thái Bảy cử cư sĩ Nam Tường (pháp danh Trần Thiện Phú) đến trông coi chùa Phật Đường. Năm 1997, cư sĩ Nam Tường trở về quê. Lúc này, chùa Phật Đường đã xuống cấp trầm trọng nên Bà Thái Bảy đã ủy quyền cho hai vị thượng nhân là ông Lão Đặng Đạo Chí (trụ trì chùa Tế Sanh Phật Đường tại Ba Càng, Vĩnh Long) và cô Thái Phạm Ngọ Anh (trụ trì chùa Huệ Nam Phật Đường tại Cần Thơ) phụ trách trùng tu chùa. Nhờ công đức của bá tánh, các đạo hữu tại Hà Tiên, Vĩnh Long, Cần Thơ và của bản thân ông Lão Đặng Đạo Chí, chùa Phật Đường được hoàn công sau một tháng và lễ khánh thành được tổ chức vào ngày 02-12-1997. Sau đó, ông Lão Đặng Đạo Chí và cô Thái Phạm Ngọ Anh cử hai đệ tử là cô Lê Thị Kim Anh (pháp danh Lê Ngọc Chi, chức vị Thiên Ân)  và thầy Lê Hữu Hạnh (sinh năm1958, chức vị Thiên Ân), trông coi chùa cho đến nay. Năm 1998, bà Thái Bảy qua đời tại chùa Phước Tế Phật Đường (Vĩnh Long).


©2020 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt