<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Chong Bát

Di chỉ khảo cổ học còn có tên là Trờ Ba Trát, được phát hiện vào năm 1992, tại ấp Chong Bát, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tại đây, người ta đã tìm thấy các hiện vật thuộc giai đoạn hậu Óc Eo, tiền Ăng Ko, như gốm và gạch ngói của di tích kiến trúc đã bị hủy hoại.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt