<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di tích lịch sử Bế Ích Bồng

Di tích lịch sử căn nhà của ông Bế Ích Bồng thuộc xóm Thua Khau, xã Bình Long, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng. Trong những năm kháng chiến 1949-1951, nhà ông Bế Ích Bồng được Tỉnh uỷ đặt trụ sở làm việc và cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nghỉ và làm việc với Tỉnh uỷ Cao Bằng trước khi ra nước ngoài công tác tháng 1/1950.

Nhà của ông Bồng xây vào năm 1939 theo kiểu nhà sàn dân tộc Tày gồm 3 gian, 2 tầng, mỗi tầng rộng 200m2, xây bằng gạch, lợp ngói âm dương, vật liệu đông kết là đường mật trộn với cát. Địa điểm căn nhà có đường mòn đến Pác Gậy, Nà Bát vào khu căn cứ địa Lam Sơn sang Minh Tâm (Nguyên Bình). 

 Tại gác hai ngôi nhà ông Bế Ích Bồng, Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường đi công tác từ “thủ đô” kháng chiến Tuyên Quang lên Cao Bằng để sang Trung Quốc và Liên Xô bàn luận những vấn đề lớn của quốc gia đã làm việc với Tỉnh uỷ Cao Bằng hai ngày đêm vào đầu tháng 1/1950.

Ban quản lý Di tích Hồ Chí Minh đã làm thủ tục, lập hồ sơ khoa học trình UBND tỉnh xếp hạng ngày 11/12/2003, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận xếp hạng nhà ông Bế Ích Bồng là Di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt