<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Bến Đầm

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1995, tại một sườn đồi cao hơn mặt biển chừng 20-25m. ở chía Tây Nam Côn Đảo, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tầng văn hoá xuất lộ trong vách taluy bên đường.

Hiện vật thu được có 27 mảnh gốm, tinh thể cát thô, xương gốm chắc, nặng. Niên đại khoảng 3500-4000 năm cách ngày nay, gốm giống gốm Hồ Sen và Hàng Dương. Trước đây, năm 1944 người Pháp cũng đã thu thập được ở đây 6 di vật đá mài.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt