<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Phan Văn Thúy

Danh tướng Phan Văn Thuý đời Minh Mạng (明 命; 1820-1841), quê ở huyện Chương Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, nay là huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Ông xuất thân là võ quan, làm đến chức Thống chế, tước Chương Nghĩa Hầu. Chiến công hiển hách của ông là trận đánh dẹp quân Xiêm (Thái Lan) để cứu nguy cho Ai Lao (Lào). Sau đó, ông làm Kinh lược ở Nghệ An, giữ gìn biên thùy. Có lúc, ông được phong là Thảo nghịch Hữu tướng quân, Trương Minh Giảng làm Tham tá đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân.

Đến cuối năm Quý Tỵ (1833), ông lâm bệnh tại quân thứ Biên Hòa, được phép trở về Kinh điều trị nhưng về tới Khánh Hòa thì mất.

Ông được truy tặng chức Thiếu bảo, thụy Trung Tráng. Tên ông khắc trên bia Võ Công, đứng hàng thứ ba trong số 20 danh tướng của triều Nguyễn.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt