<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Phan Văn Triệu

Võ tướng Phan Văn Triệu đời chúa Nguyễn Phúc Ánh (阮 福 映; 1762-1820; còn gọi là Nguyễn Ánh) quê ở huyện Bảo An, tỉnh Vĩnh Long, nay thuộc huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Năm Quý Mão (1783), ông theo giúp Nguyễn Ánh, rất giỏi việc binh. Nghĩa quân Tây Sơn thắng thế, chúa Nguyễn chạy sang Xiêm ẩn náu. Ở quê nhà Tây Sơn biết chuyện, bắt giam mẹ ông nhằm lung lạc ý chí để ông phải ra đầu hàng cứu mẹ.

Ít lâu sau, ông trốn khỏi quân Tây Sơn, lại theo Nguyễn Ánh như cũ. Từ năm Định Tỵ (1787), ông làm Cai cơ dưới quyền chỉ huy của Tôn Thất Huy, được Nguyễn Ánh khen là “Triệu Tử Long” và gả em của hoàng hậu là Tống Thị Bích cho ông, phong ông làm Phó Vệ úy.

Năm Đinh Tỵ (1797), Nguyễn Ánh cử binh tiến ra Quảng Nam, ông lãnh quân ba Vệ đánh phá ở Đà Nẵng và được thăng làm Thần sách quân Tiền đồn Chánh tướng. Đến năm Canh Thân (1800), làm tiền dinh Đô thống chế, thay Tiền quân Nguyễn Văn Thành tiến công ở Thị Giả, ông bị thương nặng. Khi Nguyễn Ánh lên ngôi vua (tức Gia Long), ông vẫn được trọng đãi.

Năm Quý Hợi (1803), ông xin cáo quan về quê rồi mất tại quê nhà.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt