<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Bến Chùa

Sông Bến Chùa là ranh giới giữa hai xã Hiệp Mỹ Tây và Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Sông đổ nước ra sông Cổ Chiên tại Vàm Cồn Nghêu.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt