<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Phạm Nhân Khanh

Tiểu sử
 

Danh sĩ Phạm Nhân Khanh đời Trần Duệ Tông (1372-1377), hiệu Cổ Sơn.

Ông xuất thân là tiến sĩ, nổi tiếng văn chương, làm quan đến Giám tu quốc sử, kiêm An phủ sứ lộ Lạng Sơn, từng được cử đi sứ Trung Quốc mấy lần.

Tính ông tiết tháo, ngay thẳng, sống mộc mạc bình dị nên được sĩ phu quý trọng. Thơ của ông chỉ còn truyền một số bài sưu tập trong bộ Toàn Việt thi lục gồm có:

Tác phẩm
 

  • Hộ bái sơn lăng hồi kinh (Hầu vua bái yết sơn lăng trở về kinh) 2 bài

  • Phụng Bắc sứ cung ngộ

  • Hi lăng đại tưởng nhật hữu cảm (cảm xúc nhân gặp ngày giỗ vua Duệ Tông trong lúc phụng mệnh đi sứ phương Bắc)

  • Du xuân (chơi xuân)

  • Phật tích liên trì (Ao sen chùa Phật Tích)

  • Nhạn tự (Chữ nhạn)

  • Tân trúc (Tre non)

  • Thu dạ (Đêm thu)

  • Thất tịch (Đêm mùng 7 tháng 7) 2 bài
  • Thư tuế (Cảm nghĩ nhân thức đón giao thừa)

 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt