<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Phạm Thế Hiển

Danh thần Phạm Thế Hiển đời Minh Mạng (明 命; 1820-1841), quê ở xã Luyến Khuyết, huyện Đông Quan, tỉnh Nam Định. Ông là anh ruột Phó bảng Phạm Thế Húc.

Năm Mậu Tý (1828), ông đỗ cử nhân, năm sau KSửu (1829) đỗ tam giáp đồng tiến sĩ, mọi người thường gọi ông là "Ông Nghè Luyến Khuyết".

Trong lúc làm quan, ông nổi tiếng cương trực, từng giữ chức Tham tri bộ Binh, bộ Hình...

Khi Pháp xâm lược miền Nam, ông được cử giữ chức vụ Quân thứ Gia Định cùng vào Nam với Tổng thống quân vụ Nguyễn Tri Phương, ra sức chống giữ đại đồn Kỳ Hòa (cũng gọi là Chí Hoà) trong năm Canh Thân (1860).

Đến cuối năm Tân Dậu (1861), Pháp tấn công ác liệt, đánh chiếm được Gia Định. Nguyễn Tri Phương lui binh về giữ Biên Hoà. Ông hy sinh khi đại đồn thất thủ, hưởng dương 58 tuổi.

 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt