<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Tỉnh xưa Phiên An

Tỉnh trong thời gian 1832-1836, gồm hai phủ: Tân Bình (quản hai huyện Bình Dương, Tân Long) và Tân An (quản hai huyện Phước Lộc, Thuận An). Có thành Phiên An, được xây dựng thời Minh Mạng. Từ tháng 6/1833 đến 1835, nổ ra cuộc khởi nghĩa của bộ phận quan lại, binh lính ở Nam kì, do Lê Văn Khôi (xưng là con nuôi Lê Văn Duyệt), cùng với Nguyễn Văn Bột, Thái Công Triều, Lê Đắc Lực lãnh đạo, chống lại triều đình Nguyễn, chiếm thành Phiên An. Năm 1836, tỉnh Phiên An, đổi thành tỉnh Gia Định. Nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh và một phần các tỉnh Long An, Bình Phước, Tây Ninh. Cũng đọc là Phan Yên.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt