<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Cảng Bến Kéo

Cảng Bến Kéo trên sông Vàm Cỏ Đông ở phía Nam thị xã Tây Ninh, thuộc xã Long Thành Nam, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh. Trong thời gian chiến tranh, quân đội Hoa Kỳ sử dụng cảng Bến Kéo như một quân cảng với các “Giang thuyền” hoạt động tuần tra liên tục.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt