<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đền Phù Đổng Thiên Vương

Đền Phù Đổng Thiên Vương thờ Thánh Gióng, tại xã Trịnh Điện, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá. Tương truyền, Thánh Gióng sau khi đã từng giáng xuống núi xã này. Lưu lại dấu chân lớn trên tảng đá, do vậy, núi ấy gọi là Tiên Cước.

 


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt