<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đền Nhật Chiêu

Đền xã Nhật Chiêu, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá thờ Phú Giang đô bác đại vương, huý Trịnh Là. Tương truyền ông có công theo giúp Cao Biền, sau về làng trở nên giàu có. Vì có hiềm khích, nên bị Hà Lang ở hương Vĩnh Thanh đánh chết. Cao Biền cho mai táng ở núi Nhật Chiêu, giao cho dân bản xứ dựng đền thờ.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt