<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đền Nhị Phù

Đền ở xã Vu Thuỷ, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, thờ Phù Thắng và Phù Tiết. Hai người xuất thân là tù trưởng. Khi nhà Mạc chiếm Cao Bằng, hai ông không chịu làm quan mà dấy quân chống lại. Sau bị  bắt và hai ông nhảy xuống vực tự tử. Triều Lê Trung Hưng truy phong Tiết Chế Đại Vương, lập đền thờ.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt