<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Núi Nhồi

Núi Nhồi thuộc làng Nhồi, tên chữ là núi An Hoạch thuộc xã Đông Hưng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Núi Nhồi xưa gọi là núi Khế hay núi Nhuệ Sơn. Núi có đặc điểm là đá có màu xanh, thường dùng làm khánh bia, bia đá, cột đá, chân cầu, tượng đá…Trên đỉnh còn có hòn Vọng Phu.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt