<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Nhà Lê

Di chỉ khảo cổ học Nhà Lê thuộc thôn Cốc Khoác, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Đoàn khảo sát Viện Khảo cổ học Việt Nam và Bảo tàng tổng hợp tỉnh Cao Bằng tiến hành khảo sát và phát hiện một chiếc cầu có kiến trúc thời vua Lê Hiển Tông, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 49 (1789).

Chiếc cầu xây dựng bằng những phiến đá, được xếp gắn với nhau bởi lớp vữa vôi và mật rất chắc chắn. Chân cầu rộng từ 2,85-2,90m, hai mép chân cầu rộng 6,67m, từ mép chân cầu tới đỉnh vòm cao 4,2m, mặt cầu dài 4,75m, rộng 2,46m. Bên cạnh cầu còn tấm bia đá ghi niên đại việc xây dựng cầu “Lê triều Cảnh Hưng tứ thập cửu niên” (Triều Lê năm Cảnh Hưng 49) và ghi tên những người đóng góp tiền của để xây dựng cầu.

Đây là một di sản văn hoá quý hiếm mà cha ông ta để lại cho nhân dân huyện Trà Lĩnh nói riêng và nhân dân các dân tộc Cao Bằng nói chung. Vì vậy, việc giữ gìn và bảo vệ nguyên trạng cho di tích là việc làm cấp thiết của chính quyền và nhân dân địa phương.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt