<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di tích Nhà Trịnh

Khu di tích lịch sử-văn hoá Nhà Trịnh tại làng Bồng Thượng, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Xã Vĩnh Hùng là quê của Minh Khang thái vương Trịnh Kiểm, người đã cùng bố vợ là Chiêu Huân Công Nguyễn Kim tôn phò nhà Lê Trung Hưng tiến hành cuộc chiến tranh chống triều Mạc. Từ khi Trịnh Tùng đánh thắng triều Mạc (1592), đưa vua Lê Thái Tông về Đông Kinh chính vị ngôi vua, con cháu nhà Trịnh nối đời làm chúa trong triều đình Lê (các thế kỉ XVII và XVIII). Qua những cuộc binh lửa và tác động của thời gian, hầu hết các công trình kiến trúc một thời nguy nga ở đây gồm nhiều lăng mộ chúa Trịnh và lâu đài phủ đệ, nhà thờ của chúa Trịnh phần lớn đã bị phá huỷ; khu vực này đã được công nhận di tích lịch sử văn hoá tháng 6/1995.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt