<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chùa Bắc Mã

Ngôi chùa có tên chữ là Phúc Chí t, thuộc thôn Bắc Mã, xã Bình Dương, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Chùa có từ thế kỷ 15 và được xây lại trên quy mô lớn năm 1926. Đã có nhiều nhà sư trụ trì tại đây trong đó có nhà sư yêu nước như Võ Giác Viên, Võ Giác Thuyên.

Trong chiến tranh, chùa là chiến khu thứ tư ở Bắc Bộ, góp phần quan trọng vào sự thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945.Hội chùa được tổ chức hằng năm vào ngày 8/ 6 dương lịch. Chùa đã được công nhận là di tích lịch sử văn hoá quốc gia năm 1994.      


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt