<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Xã Noong Hẻo

Noong Hẻo là xã của huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Xã có diện tích 6.640 ha và 7.983 người. Về địa giới hành chính: Đông giáp huyện Tam Đường; Tây giáp xã Căn Co; Nam giáp xã Nậm Hăn; Bắc giáp xã Pu Sam Cáp.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt