<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Noọng Vai

Di chỉ trống đồng phát hiện ờ bản Noọng Xai, xã Cò Mạ, huyện Thuận Chân, Sơn La năm 1981. Trống cao 30cm, đường kính mặt 50cm chờm tang 2cm ở giữa mặt là hình mặt trời có 9 tia. Từ trong ra ngoài có 9 vành hoa văn. Vành một là một đường tròn. Vành 2, 9 hoa văn lá đề. Vành 3 hình tròn. Vành 4 hoa văn chữ chạy nối tiếp. Vành 6 là hình hươu chạy đuổi nhau theo chiều kim đồng hồ. Vành 8 là hoa văn dây chạy nối tiếp. Rìa mặt có 4 khối tượng cóc quay theo kim đồng hồ. Thân trống có 11 vành hoa văn phần trên 5 và phần dưới 5 vành (hoa văn bị mờ không xác định được). Trống có 2 đôi quai kép (đã bị mất). Trống thuộc loại III Hê gơ.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt