<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng cổ Như Áng

Làng Như Áng thuộc xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá, quê Lê Lợi, miếu hiệu là Lê Thái Tổ (1385-1433). Ông là người khởi xướng và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống quân Minh xâm lược (1417 – 1427). Giành độc lập giải phóng đất nước, sáng lập triều đại nhà Lê gồm 2 thời kỳ Lê Sơ (1428-1527) và Lê Trung Hưng (1533-1788). Năm 1428, ông lên ngôi vua tức vua Lê Thái Tổ, đặt niên hiệu là Thuận Thiên, lấy Thăng Long làm kinh đô và đổi là Đông Đô (1428), rồi Đông Kinh (1430). Khi mất (1433) được an táng ở Vĩnh Lăng, Lam Kinh, Thanh Hoá.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt