<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Núi Đầu Rằm

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1997, tại xã Hoàng Tân, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Di chỉ có hai khu vực: hang động và di chỉ cư trú ngoài trời. Hiện vật phát hiện trong hai khu vực trên, chủ yếu là nơi cư trú ngoài trời, có đồ đá và đồ gốm. Đồ đá có: rìu, bôn, chày nghiền, bàn mài, tất cả có 15 hiện vật. Đồ gốm có hai loại: gốm xốp và gốm xương mịn và đen hơn. Di chỉ có niên đại thuộc văn hóa khảo cổ học Đông Sơn.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt