<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Núi Đất

Di chỉ khảo cổ học thuộc xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Di chỉ được phát hiện vào năm 1995. Đến năm 1997, các nhà khảo cổ học tiến hành đào thám sát  với một hố rộng 2 m2, tầng văn hoá dày 60 cm.

Hiện vật thu được gồm 483 mảnh miệng và 276 mảnh thân của bình gốm kiểu “Giồng Cá Vồ”, 46 mảnh đồ đựng miệng loe, và một số mảnh chân đế. Qua phân tích, có thể các định di chỉ có niên đại từ 3.000 - 2.500 năm trước.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt