<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Ninh Cơ

Sông Ninh Cơ là chi lưu bên phải của sông Hồng, tách ra tại xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, chảy qua địa bàn các huyện Xuân Trường, Trực Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng của tỉnh Nam Định, ra biển ở cửa Lác hay còn gọi là cửa Lạch Giang. Sông rất sâu nhưng hẹp.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt