<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Rạch Ong Lớn

Rạch làm ranh giới quận 7quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, từ rạch Bến Nghé tới rạch Bà Lào, dài 3.800m. Ngày xưa, ở rạch Ong Lớn và rạch Ong Bé có nhiều ong lam tổ; người ta lấy mật ra bán ở khu bên cạnh mang tên cầu Mật. Tên dịch của rạch này là Đại Phong Giang.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt