<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Núi Hứa

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện dưới chân núi Hứa dọc theo sông Thanh Hà, xã Đại Bình, huyện Đầm , tỉnh Quảng Ninh. Hiện vật là một bộ sưu tập đồ đá gồm 40 chiếc. Đó là sáu rìu mài lau, một rìu có vai, và hơn 20 phác vật hoặc mảnh tách đá trong quá trình chế tác. Theo kết quả nghiên cứu, di chỉ thuộc văn hoá khảo cổ học Hạ Long. Đây là lần đầu tiên phát hiện được di chỉ đồ đá mới tại huyện Đầm .


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt