<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Rạch Ông Buông

Rạch ở các phường 9, 12, 13 và 14, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, từ ngã ba rạch Bến Trâu và rạch Tân Hoá đến rạch Lò Gốm, dài độ 2.800m. Rạch này ngày xưa thông được đến chùa Gò. Bản đồ 1882 đã có tên rạch này.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt