<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Rạch Ông Cai

Rạch ở phường Thủ Thiêm, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, từ cánh đồng của phường chảy vào sông Sài Gòn, dài độ 600m.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt