<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Rạch Ông Dao

Rạch ở phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, từ cánh đồng của phường chảy xuống phía nam, nhập vào sông Đồng Nai, dài độ 1.000m.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt