<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Khu di tích lịch sử Núi Văn

Khu di tích lịch sử Núi Văn thuộc xã Văn Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Núi Văn là ngọn núi đá vôi, có độ cao gần 100 mét. Từ phía đông nhìn lại, núi Văn trông như chiếc mũ cánh chuồn của các quan văn xưa. Lưng núi có một chiếc hang rộng. Tương truyền đây là nơi Lưu Nhân Chú thường hội họp bàn việc nước.

Đây là di tích gắn với tên tuổi vị danh tướng, là quê hương Lưu Nhân Chú với những đóng góp kiệt xuất cho cuộc kháng chiến chống giặc Minh thế kỷ 15 và triều đại nhà Lê. Ông đã từng dự thề Lũng Nhai năm 1416 kết nghĩa anh em với Lê Lợi. Những năm 1425 - 1426 Lưu Nhân Chú chỉ huy nhiều cuộc khởi nghĩa chống giặc Minh, chiến tích năm 1427 tại ải Chi Lăng chém tướng giặc Liễu Thăng đánh tan 10 vạn quân viện binh. Ông cùng Hoàng Tử Từ Tế (con trai cả của vua Lê Lợi)  xây thành Đông Quan và cũng chính bản thân ông đã làm sứ giả đàm phán buộc Vương Thông rút quân về nước để nước Đại Việt được thái bình. Năm 1485 Lê Thánh Tông đã truy phong ông tước "Thái phó vinh quốc công"


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt