<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Rạch Nước Mặn

Rạch chảy qua khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, nối hai khúc của sông Sài Gòn, dài độ 2.300 m.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt