<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Rạch Ông Ngu

Rạch ở vùng Thanh Đa, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, từ vùng bưng ruộng chảy ra sông Sài Gòn, dài độ 1.200m, nay bị lấp nhiều đoạn, chỉ còn dòng chảy thoát nước.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt