<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Rạch Ông Đụng

Rạch ở phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, chảy vào sông Sài Gòn, dài độ 1.700m. Trên bản đồ 1885 đã có tên rạch này. Ngày nay, có bản đồ ghi rạch Cầu Ông Đụng. Cầu bắc qua rạch trên hương lộ 12, dài 33m, rộng 4m.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt