<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Rạch Ông Già

Rạch ở phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, từ vùng ruộng chảy vào sông Sài Gòn, dài độ 1.100.

Cống đặt dọc rạch Ông Già ở phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt