<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Rạch Ông Hoà

Rạch ở phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, từ cánh động của phường, chảy về hướng tây, nhập vào sông Sài Gòn, dài độ 600m.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt