<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Cầu Ông Lãnh

Cầu và chợ trên sông Bến Nghé, ở thành phố Sài Gòn xưa, trên đường từ quận 2 sang quận 3, quận 4 (Khánh Hội), cầu thứ 4 kể từ sông Bến Nghé. Cầu dài 120m, rộng 5m. Có 2 thuyết nói về nguồn gốc tên cầu này:

1. Vì cầu ở cạnh nhà Lãnh sự Nguyễn Thành Ý. Thuyết này không Đúng vì ông này làm lãnh sự ở Sài Gòn trong thời gian 1874-1883, mà năm 1885, Trương Vĩnh Ký viết “Chiếc cầu gỗ do ông lãnh binh ở gần đó cho bắc qua”.

2. Ông Lãnh ở đây là Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng (1798-1866). Thuyết này có lí vì sau năm 1858, ông này có lãnh binh và đã đóng quân tại đồn Cây Mai, Thủ Thiêm và tại đình Nhơn Hoà ở quận 1, gần cầu, có bàn thờ ông. Nay thuộc địa phận phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, có từ trước năm 1885, lúc đầu làm bằng gỗ, do lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng cho làm.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt