<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chùa An Đông

Chùa thuộc huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh, xây dựng năm 1587. Từ đó đến nay đã nhiều lần trùng tu. Chùa ở vào mật địa thế đẹp, phía trước là ao sen, sân chùa phía sau rộng, thoáng. Chùa có kiến trúc theo kiểu chuôi vồ.

 Vườn bia phía sau chùa có tường bao quanh gồm 46 bia công đức ghi lại những người dân đã có công đóng góp xây dựng chùa qua nhiều thời đại. Ngoài ra, cũng có bia ghi tên chùa “An Đông tự bi ký” làm năm 1591.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt